The Mint Market

ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 บาทสองสี จำนวน 61 เหรียญ

฿5000.00
ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 บาทสองสี จำนวน 61 เหรียญ
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เหรียญจัดชุด
  • รหัสสินค้า : 000267

รายละเอียดสินค้า ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 บาทสองสี จำนวน 61 เหรียญ

ชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 บาทสองสี จำนวน 61 เหรียญ มีรายการดังนี้

 
1. 10 บาทสองสี การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง พ.ศ. 2538
2. 10 บาทสองสี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539
3. 10 บาทสองสี วิจัยข้าวนานาชาติ พ.ศ. 2539
4. 10 บาทสองสี 100 ปี ร.5 ประพาสยุโรป พ.ศ. 2540
5. 10 บาทสองสี 100 ปี โรงพยาบาลกลาง พ.ศ. 2541
6. 10 บาทสองสี เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2541
7. 10 บาทสองสี 6 รอบ ในหลวง พ.ศ. 2542
8. 10 บาทสองสี พระราชสมัญญานามมหาราช รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2542
9. 10 บาทสองสี 125 ปี กรมศุลกากร พ.ศ. 2542
10. 10 บาทสองสี 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2542
 
11. 10 บาทสองสี 50 ปี สภาพัฒน์ พ.ศ. 2543
12. 10 บาทสองสี 80 ปี กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2543
13. 10 บาทสองสี 100 ปี กรมที่ดิน พ.ศ. 2543
14. 10 บาทสองสี 100 ปี สมเด็จย่า พ.ศ. 2543
15. 10 บาทสองสี 90 ปี วชิรพยาบาล พ.ศ. 2545
16. 10 บาทสองสี 90 ปี กรมทางหลวง พ.ศ. 2545
17. 10 บาทสองสี 100 ปี กรมชลประทาน พ.ศ. 2545
18. 10 บาทสองสี 60 ปี กรมการค้าภายใน พ.ศ. 2545
19. 10 บาทสองสี ชุมนุมลูกเสือโลก พ.ศ. 2545
20. 10 บาทสองสี 75 พรรษา ในหลวง พ.ศ. 2545
 
21. 10 บาทสองสี 80 พรรษา พระพี่นางฯ พ.ศ. 2546
22. 10 บาทสองสี 100 ปี กรมจเรทหารบก พ.ศ. 2546
23. 10 บาทสองสี 90 ปี ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2546
24. 10 บาทสองสี 150 ปีวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2546
25. 10 บาทสองสี การประชุมเอเปค พ.ศ. 2546
26. 10 บาทสองสี 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2547
27. 10 บาทสองสี 6 รอบ พระราชินี พ.ศ. 2547
28. 10 บาทสองสี พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด พ.ศ. 2547
29. 10 บาทสองสี 70 ปี ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547
30. 10 บาทสองสี 72 ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2547
 
31. 10 บาทสองสี 200 ปี วันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2547
32. 10 บาทสองสี การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2547
33. 10 บาทสองสี การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547
34. 10 บาทสองสี 100 ปี กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2548
35. 10 บาทสองสี 72 ปี กรมธนารักษ์ พ.ศ. 2548
36. 10 บาทสองสี สมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระองค์เจ้าทีปังกรฯ พ.ศ. 2548
37. 10 บาทสองสี 130 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2548
38. 10 บาทสองสี 80 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ พ.ศ. 2548
39. 10 บาทสองสี งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก พ.ศ. 2548
40. 10 บาทสองสี 150 ปี เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ พ.ศ. 2549
 
41. 10 บาทสองสี พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
42. 10 บาทสองสี ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย พ.ศ. 2549
43. 10 บาทสองสี 100 ปี กรมพระธรรมนูญ พ.ศ. 2549
44. 10 บาทสองสี 100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ พ.ศ. 2550
45. 10 บาทสองสี 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ พ.ศ. 2550
46. 10 บาทสองสี 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย พ.ศ. 2550
47. 10 บาทสองสี กีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550
48. 10 บาทสองสี สมเด็จพระราชินีฯ 75 พรรษา พ.ศ. 2550
49. 10 บาทสองสี การประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2550
50. 10 บาทสองสี 80 พรรษา ในหลวง พ.ศ. 2550
 
51. 10 บาทสองสี การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550
52. 10 บาทสองสี 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. 2551
53. 10 บาทสองสี 125 ปี ไปรษณีย์ไทย พ.ศ. 2551
54. 10 บาทสองสี 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
55. 10 บาทสองสี 84 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ พ.ศ. 2552
56. 10 บาทสองสี 60 ปี สภาพัฒน์ พ.ศ. 2553
57. 10 บาทสองสี 120 ปี กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2554
58. 10 บาทสองสี 100 ปี กรมศิลปากร พ.ศ. 2555
59. 10 บาทสองสี 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2555
60. 10 บาทสองสี 100 ปี กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555
61. 10 บาทสองสี 150 ปี วันประสูติเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ พ.ศ. 2555