The Mint Market

ธนบัตร 5 บาท แบบ 11 ลายเซ็นต์ ส.วินิจฉัยกุล - ป๋วย อึ้งภากรณ์ สภาพ UNC ยังไม่ผ่านการใช้งาน

฿250.00
ธนบัตร 5 บาท แบบ 11 ลายเซ็นต์ ส.วินิจฉัยกุล - ป๋วย อึ้งภากรณ์ สภาพ UNC ยังไม่ผ่านการใช้งาน
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธนบัตร แบบที่ 11
  • รหัสสินค้า : 000913

รายละเอียดสินค้า ธนบัตร 5 บาท แบบ 11 ลายเซ็นต์ ส.วินิจฉัยกุล - ป๋วย อึ้งภากรณ์ สภาพ UNC ยังไม่ผ่านการใช้งาน

ธนบัตร 5 บาท แบบ 11 ลายเซ็นต์ ส.วินิจฉัยกุล - ป๋วย อึ้งภากรณ์ สภาพ UNC ยังไม่ผ่านการใช้งาน